Výsledky 1. kola přijímacího řízení do sportovního oboru

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do sportovního oboru

14. ledna 2011

Ve dnech 13. a 14. ledna 2011 probíhalo ve škole 1. kolo přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou…

Přihlášku podalo 42 uchazečů. Jedna uchazečka se ze zdravotních důvodů k přijímacím zkouškám nedostavila. Bude jí vypsán náhradní termín. rozhodnout tak bylo možné pouze o přijetí či nepřijetí 29 uchazečů. 27 z nich je přijato přímo, 2 místa jsou ponechána pro případné odvolání. Po zveřejnění výsledkové listiny budou vyhotovena rozhodnutí o přijetí – nepřijetí uchazečů. Ta bude možné osobně vyzvednout v sekretariátu školy 18. a 19. ledna 2011.