Výsledky přijímacího řízení 2018

, Přijímací řízeníVýsledky přijímacího řízení 2018

V pátek 27. 4. 2018 v podvečer oznámila společnost CERMAT škole, že ve výsledcích 2. termínu přijímacích zkoušek pro osmiletý obor je chyba. K celé věci se pak vyjádřilo i MŠMT.

Opravené výsledkové listiny osmiletého oboru byly zveřejněny v pondělí 30. 4. Změny se týkaly pouze 8 uchazečů, kteří byli daleko od hranice mezi přijetím a nepřijetím. Omlouváme se uchazečům i rodičům za komplikace, byť jsme je sami nezpůsobili.

Výsledkové listiny pro žáky 9. tříd ZŠ se neměnily.

Výsledkové listiny přijímacího řízení 2018 byly zveřejněny v pátek 27. 4. 2018 ve 13.30.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od zveřejnění této výsledkové listiny svůj úmysl se vzdělávat ve střední škole (§ 60g odst. 7 Školského zákona), zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

2018-05-01T10:46:00+00:00