Workshop v krajské knihovně v Liberci

Workshop v krajské knihovně v Liberci

Workshop v krajské knihovně v Liberci

1. května 2019

Ve čtvrtek 25.4. jsme s třídou sekundou navštívili workshop na téma „Kytice“ Karla Jaromíra Erbena a zároveň exkurzi po krajské knihovně v Liberci.

Děti si ověřily své znalosti některých balad, samy si zkusily pracovat s básnickým textem, různě jej upravovaly, obměňovaly a samy přednášely. Po velmi dobře připraveném programu vyžadujícím soustředění a tvořivost si též vyzkoušely orientaci v katalozích a podle nich vyhledávání zadaného úkolu. Čtyřhodinový pobyt v knihovně byl velmi poučný a zajímavý a jistě ne poslední.
Jiřina Řehořová