Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

 • Funguje jako čipová karta na vstup do školy, přístup do kopírovacího systému, autorizace do jídelny.
 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy.
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky).
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia, licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si platnost průkazu prodlouží.
 • Školní ISIC je levnější! (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok)
  • Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč

Co přináší ISIC?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Slevy a výhody v dopravě: MHD v krajských a okresních městech, sleva na téměř 300 autobusových linkách v ČR.
  V některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu.
 • Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

Jak získám kartu ISIC?

O průkazy ISIC se na naší škole stará sekretářka školy paní Ilona Janušková (januskova@randovka.cz, +420 483 737 611). Žádost o vydání průkazu podepište (u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a jakkoli doručte škole v uvedených sběrných termínech

 • žádost odevzdána do 31.7. – karta vydána 1.9.
 • žádost odevzdána do 31.10. – karta vydána do 1.12.
 • žádost odevzdána do 28.2. – karta vydána do 1.4.
 • žádost odevzdána do 30.4. – karta vydána do 1.6.

Pro budoucí studenty 1. ročníků je připraven dopis se shrnutím těchto informací.