Co to znamená mít na škole „školního psychologa“, k čemu to může dobré, jak pro Vás tak pro Vaše děti a s čím se na mě můžete obrátit?

Kateřina Cidlinská vystudovala jednooborovou psychologii na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala několik let jako školní psycholog na gymnáziu v Mladé Boleslavi a jako psycholog (rodinný a párový poradce) v pražském Institutu partnerských vztahů. Absolvovala Kurz krizové intervence tváří v tvář a sebezkušenostní daseinsanalytický výcvik pod vedením doc. PhDr. Jiřího Růžičky Ph.D. Již několik let provozuje soukromou psychologickou praxi v Jablonci nad Nisou. Od roku 2020 pracuje u nás jako školní psycholog.

Obrátit se na ni můžete s čímkoliv, co by Vás trápilo v souvislosti s Vaším dítětem. Nemusí se jednat pouze o školní problémy typu šikana, vztahy ve třídě, školní neprospěch, nesoustředěnost atd.

S dětmi často řeší jejich osobní i rodinné problémy. V dnešní době bohužel u dětí a dospívajících hodně přibývá duševních potíží/poruch typu deprese, úzkosti, poruchy příjmu potravy, poruchy spánku, nejrůznější fobie, sociální izolace atd.

Pokud by Vám mohla být s čímkoliv nápomocná nebo byste s ní rádi zkonzultovali situaci Vašeho dítěte, neváhejte se na ni obrátit. Ráda si s Vámi domluví osobní konzultaci ve škole.

e-mail: cidlinska@randovka.cz, tel: 777 667 021