Zahájení školního roku 2009/2010

Zahájení školního roku 2009/2010

1. září 2009

V úterý 1. září byl na Randovce slavnostně zahájen nový školní rok.

Všichni žáci se sešli ve svých kmenových učebnách s třídními učiteli, aby se v rámci třídnických hodin seznámili se základními organizačními pokyny pro nastávající školní rok. Do školy nastoupilo nově i 85 žáků prvních ročníků. Právě ty přijel přivítat náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený vedením rezortu školství Bc. Radek Cikl spolu s nově jmenovanou vedoucí odboru školství Krajského úřadu Libereckého kraje Ing. Jiřinou Princovou.