G8

Osmileté všeobecné studium

intenzivní a dlouhodobá příprava na VŠ
volitelně 3. cizí jazyk
profilace v 7. a 8. ročníku