Učební plán

 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura4334
Cizí jazyk4334
Další cizí jazyk4334
Matematika3444
Fyzika222
Chemie222
Biologie2222
Zeměpis2221
Základy společenských věd222
Dějepis222
Estetická výchova hudební / výtvarná22
Sportovní trénink17171717
Informatika22
Teorie sportovní přípravy222
Konverzace22
Volitelný seminář2
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Dotace na ročník46464646

Profil studia

 • skloubení studia a vrcholového sportu s cílem dalšího studia na VŠ
 • absolvent získá průkaz trenéra 3. třídy
 • kmenové sporty: atletika, basketbal dívek, biatlon, běžecké lyžování, cyklistika, tenis a volejbal dívek

Seminář pro 2.–4. ročník

 • Teorie sportovní přípravy

Konverzace

 • Anglická a německá konverzace (3. ročník)
 • Anglická konverzace (4. ročník)
 • Německé konverzace (4. ročník)

Semináře pro 4. ročník

 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze společenských věd
 • Seminář z informatiky
 • Seminář z matematiky (opakující)
 • Seminář z matematiky (rozšiřující)
 • Seminář z dějin kultury