Profil studia

  • intenzivní příprava na VŠ ze zaměřením na sport
  • skloubení studia a vrcholového sportu s cílem dalšího studia na VŠ
  • absolvent získá průkaz trenéra 3. třídy
  • kmenové sporty: atletika, basketbal dívek, biatlon, běžecké lyžování, cyklistika, skicross, tenis a volejbal

Učební plán

 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura4334
Cizí jazyk4334
Další cizí jazyk4334
Matematika3444
Fyzika222
Chemie222
Biologie2222
Zeměpis2221
Základy společenských věd222
Dějepis222
Estetická výchova hudební / výtvarná22
Sportovní trénink17171717
Informatika22
Teorie sportovní přípravy222
Konverzace22
Volitelný seminář2
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Dotace na ročník46