Profil studia

  • intenzivní všeobecná příprava na VŠ
  • absolvent vybaven až 3 cizími jazyky
  • profilace již ve 3. ročníku (dotace 6 hodin)
  • plná profilace ve 4. ročníku (dotace 10 hodin)
  • pestrá nabídka seminářů a dvojseminářů kombinující provázané předměty (např. biologii a chemii)
  • poslední ročník se student již plně věnuje předmětům, které plánuje dále studovat na VŠ
  • konverzace volitelně ve 3. ročníku, povinně ve 4. ročníku

Učební plán

 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura4434
Anglický jazyk3434
Další cizí jazyk3433
Matematika4433
Fyzika2,52,52
Chemie2,52,52
Biologie2,52,52
Zeměpis2,52,52
Základy společenských věc222
Dějepis222
Estetická výchova hudební / výtvarná22
Tělesná výchova2222
Informatika222
konverzace v cizím jazyce2
volitelný předmět610