Profil studia

 • intenzivní všeobecná příprava na VŠ
 • absolvent vybaven až 3 cizími jazyky
 • profilace již ve 3. ročníku (dotace 6 hodin)
 • plná profilace ve 4. ročníku (dotace 10 hodin)
 • pestrá nabídka seminářů a dvojseminářů kombinující provázané předměty (např. biologii a chemii)
 • poslední ročník se student již plně věnuje předmětům, které plánuje dále studovat na VŠ
 • konverzace volitelně ve 3. ročníku, povinně ve 4. ročníku

Učební plán

 1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Český jazyk a literatura4434
Anglický jazyk3434
Další cizí jazyk3433
Matematika4433
Fyzika2,52,52
Chemie2,52,52
Biologie2,52,52
Zeměpis2,52,52
Základy společenských věc222
Dějepis222
Estetická výchova hudební / výtvarná22
Tělesná výchova2222
Informatika222
konverzace v cizím jazyce2
volitelný předmět610
1. ročník2. ročník3. ročník4. ročník
Dotace na ročník34343430

Semináře pro 3. ročník

 • Seminář biologicko-chemický
 • Seminář matematicko-fyzikální
 • Seminář z humanitních předmětů
 • Seminář aktuální svět
 • Německý 3. cizí jazyk 1
 • Francouzský 3. cizí jazyk 1
 • Ruský 3. cizí jazyk 1
 • Italský 3. cizí jazyk 1
 • Anglická a francouzská konverzace
 • Anglická a německá konverzace

Semináře pro 4. ročník

 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze společenských věd
 • Německý 3. cizí jazyk 2
 • Francouzský 3. cizí jazyk 2
 • Italský 3. cizí jazyk 2
 • Ruský 3. cizí jazyk 2
 • Seminář z informatiky
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z dějin kultury
 • Anglická konverzace
 • Německá konverzace
 • Francouzská konverzace