Profil studia

  • intenzivní a všeobecně zaměřená příprava na VŠ již od 6. třídy ZŠ
  • absolvent vybaven až 3 cizími jazyky
  • profilace od 7. ročníku (dotace 6 hodin)
  • plná profilace ve 8. ročníku (dotace 10 hodin)
  • pestrá nabídka seminářů a dvojseminářů kombinující provázané předměty (např. biologii a chemii)
  • některé semináře ve variantách opakující (příprava na maturitu) a rozšiřující (příprava na VŠ)
  • povinný obsah podle RVP u humanitních a přírodovědných předmětů odučen do 7. ročníku
  • poslední ročník se student již plně věnuje předmětům, které plánuje dále studovat na VŠ
  • konverzace volitelně v 7. ročníku, povinně v 8. ročníku

Učební plán

 primasekundaterciekvartakvintasextaseptimaoktáva
Český jazyk a literatura54444434
Anglický jazyk43443434
Další cizí jazyk22333433
Matematika44444433
Fyzika22222,52,52
Chemie2222,52,52
Biologie22222,52,52
Zeměpis22222,52,52
Základy společenských věd111222
Dějepis2222222
Estetická výchova hudební111111
Estetická výchova výtvarná221111
Tělesná výchova3