Profil studia

 • intenzivní a všeobecně zaměřená příprava na VŠ již od 6. třídy ZŠ
 • absolvent vybaven až 3 cizími jazyky
 • profilace od 7. ročníku (dotace 6 hodin)
 • plná profilace ve 8. ročníku (dotace 10 hodin)
 • pestrá nabídka seminářů a dvojseminářů kombinující provázané předměty (např. biologii a chemii)
 • povinný obsah podle RVP u humanitních a přírodovědných předmětů odučen do 7. ročníku
 • poslední ročník se student již plně věnuje předmětům, které plánuje dále studovat na VŠ
 • konverzace volitelně v 7. ročníku, povinně v 8. ročníku

Učební plán

 primasekundaterciekvartakvintasextaseptimaoktáva
Český jazyk a literatura54444434
Anglický jazyk43443434
Další cizí jazyk22333433
Matematika44444433
Fyzika22222,52,52
Chemie2222,52,52
Biologie22222,52,52
Zeměpis22222,52,52
Základy společenských věd111222
Dějepis2222222
Estetická výchova hudební111111
Estetická výchova výtvarná221111
Tělesná výchova33222222
Informatika111222
konverzace v cizím jazyce2
volitelný předmět610
primasekundaterciekvartakvintasextaseptimaoktáva
Dotace na ročník3030313134343430

Semináře pro 3. ročník

 • Seminář biologicko-chemický
 • Seminář matematicko-fyzikální
 • Seminář z humanitních předmětů
 • Seminář aktuální svět
 • Německý 3. cizí jazyk 1
 • Francouzský 3. cizí jazyk 1
 • Ruský 3. cizí jazyk 1
 • Italský 3. cizí jazyk 1
 • Anglická a francouzská konverzace
 • Anglická a německá konverzace

Semináře pro 4. ročník

 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z fyziky
 • Seminář z chemie
 • Seminář z biologie
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář ze společenských věd
 • Německý 3. cizí jazyk 2
 • Francouzský 3. cizí jazyk 2
 • Italský 3. cizí jazyk 2
 • Ruský 3. cizí jazyk 2
 • Seminář z informatiky
 • Seminář z matematiky
 • Seminář z dějin kultury
 • Anglická konverzace
 • Německá konverzace
 • Francouzská konverzace