Zájezd do Švýcarska

Zájezd do Švýcarska

Zájezd do Švýcarska

29. září 2023

V pondělí 18. září bylo ve večerních hodinách před Randovkou nebývale rušno. Žáci sekundy, tercie, kvarty a kvinty totiž odjížděli na poznávací zájezd do Švýcarska.

Sice jsme v této krásné zemi strávili pouhé tři dny, nicméně viděli a zažili jsme toho spoustu.
První den jsme zavzpomínali na Jana Husa v Kostnici, prošli se kolem Bodamského jezera, užili si krásné výhledy u rýnských vodopádu v Schaffhausenu, prohlédli si typické švýcarské městečko Stein am Rhein a den zakončili návštěvou hlavního města Bernu, kde nás pozdravili i místní medvědi ve svém výběhu.

Druhý den se nesl ve znamení kulinářských zážitků. Nejprve jsme zavítali do sýrárny v Gruyères, odkud jsme si odnesli nejen zajímavé informace o výrobě místního sýra, ale i spoustu dobrot na ochutnání. Hlavním trhákem dne byla ale exkurze do místní čokoládovny Cailler, která nadchla i ty, kteří zrovna na sladké úplně nejsou. A opět se ochutnávalo a nakupovalo ve velkém. Odpoledne jsme strávili na břehu Ženevského jezera. Nejdříve si na své přišli fanoušci sportu při návštěvě Olympijského muzea v Lausanne, potom jsme se prošli po břehu jezera v městečkách Vevey a Montreux a nakonec si prohlédli středověký vodní hrad Chillon.

Třetí a zároveň poslední den byl zaměřen hlavně na objevování místní přírody. Zahájili jsme procházkou v soutěskách řeky Aary. Poté jsme se nechali nejstrmější zubačkou na světě vyvézt na vrchol hory Pilatus a protože počasí nám letos opravdu vyšlo, výhledy na okolní hory i město Lucern byly dechberoucí. Odpoledne jsme strávili v centru již zmíněného Lucernu. Při zpáteční cestě jsme si ještě krátce prohlédli hlavní město Lichtenštejnska Vaduz a pak už honem zpátky domů.

Doufám, že si účastníci zájezdu užili výlet na maximum. Za pedagogický dozor musím všechny moc pochválit, protože až na úplné drobnosti, které s sebou takováhle akce nese, byli vzorní, dochvilní, poslušní, prostě jak se na studenty Randovky sluší a patří. Dík patří i mým kolegyním Katce Vrajíkové a Sofii Havlové za bezchybné řešení krizových situací a Lence Sejnové za celou organizaci zájezdu.

Gabriela Šimůnková