10 … 3 … 1!

10 … 3 … 1!

10 … 3 … 1!

20. března 2019

Celkem 10 projektů ze všech středních škol z regionu soudržnosti NUTS 2 Severovýchod, tedy z Pardubického, Libereckého a Královehradeckého kraje, postoupilo do regionálního kola. Velkým úspěchem již bylo to, že z tohoto počtu byly 3 postupující projekty vypracovány studenty 3.A z naší školy. To nám však nestačilo, a tak jsme 20. 3. 2019 zabojovali o postup do kola celostátního i s vědomím, že postoupit dál může pouze jeden…

Tým ve složení Vojtěch Lakomý, Ladislav Horáček a Štěpán Pospíšil představil svůj projekt Zelená pro Rychnov s cílem zalesnit bývalý lom. Nutno podotknout, že jejich prezentační výkon byl velmi důvtipný a porotu velmi zaujal.

Ani druhý tým skládající se z Jakuba Neumanna, Jana Václavů a Daniela Petrželky si nevedl vůbec špatně. Prezentační výkon byl výborný, leč odborná porota měla drobné výtky ke způsobu financování jejich projektu s názvem Světlo pro Randovku, který řešil problém osvětlení v naší škole a bezpečnost na chodbách.

Avšak byl to právě brilantní prezentační výkon Adély Janků, který neměl konkurenci, a který zajistil postup jejího projektu s názvem Jezírko na Vrší (vybudování retenční nádrže v obci Chlístov) do celostátního kola, které se bude konat v dubnu. Držte jí palce!