Informace k přijímačkám

Informace k přijímačkám

Ředitel školy stanovil následující jednotná kritéria pro přijímací řízení 2023:

Výsledkové listiny přijímacího řízení 2021:

Rozhodnutí o přijetí úspěšného uchazeče je v souladu se Školským zákonem nahrazeno zveřejněním přijatých uchazečů pod přidělenými kódy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledkové listiny svůj úmysl se vzdělávat ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí v písemné formě. Toto rozhodnutí si bude možné vyzvednout osobně v recepci školy dne 20. května od 10.00 do 17.00 a 21. května od 7.00 do 15.00. Rozhodnutí bude vydáno pouze zákonnému zástupci, který se prokáže platným průkazem totožnosti. Zároveň v tuto dobu budeme k dispozici ke konzultacím ve věci odvolání, či dalších kroků v přijímacím řízení. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána dne 21. května 2021 doporučenou zásilkou.

V případě, že se uchazeč rozhodne odevzdat svůj zápisový lístek na jiné škole a ke studiu u nás nenastoupit, prosíme rodiče, aby nám tuto skutečnost co nejrychleji sdělili. Budeme tak moci obsadit volné místo dalším uchazečem v pořadí. Situace v obsazování takto uvolněných míst se bude v následujících dnech měnit. Uvolní-li se místo, bude škola dalšího v pořadí kontaktovat telefonicky.

 • 31. října – zveřejnění kritérií přijímacích zkoušek pro čtyřletý sportovní obor s talentovou zkouškou
 • nejpozději 30. listopadu 2022 – odevzdání přihlášky ke vzdělávání pro čtyřletý sportovní obor
 • nejpozději 22. prosince 2023 – odeslání pozvánky k talentovým zkouškám
 • 31. ledna 2023 – zveřejnění kritérií přijímacích zkoušek pro osmiletý/čtyřletý všeobecný obor
 • nejpozději 1. března 2023 – odevzdání přihlášky ke vzdělávání pro osmiletý/čtyřletý všeobecný obor
 • nejpozději 29. března 2023 – odeslání pozvánky k přijímacímu řízení
 • 13. resp. 14. dubna 2023 – jednotné přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd ZŠ
 • 17. resp. 18. dubna 2023 – jednotné přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd ZŠ
 • nejpozději 28. dubna 2023 do 12.00 – zpřístupnění výsledků uchazečů školám
 • 28. dubna 2023 od 13.00 do 14.00 – možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
 • do 30. dubna 2023 – zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
 • do 2. května – možnost vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí v recepci školy
 • 3. května 2023 – odeslání rozhodnutí o nepřijetí uchazeče poštou
 • do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek – odevzdání zápisového lístku
 • do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí o nepřijetí – podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Nechcete přijít o důležité informace ohledně přijímacího řízení? Přihlaste se k našemu informačnímu newsletteru!

Přejít nahoru