Aktuální projekty EU

Aktuální projekty EU

Šablony pro kvalitní výuku 2023

Škola realizuje projekt Šablony pro kvalitního výuku 2023 CZ.02.02.XX/00/22_003/0003809 financovaný z operačního JAN ÁMOS KOMENSKÝ.

Školy bez bariér – Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, p.o.

Registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0013054

Předmětem projektu je vybudování bezbariérového přístupu k učebnám a dalším částem areálu gymnázia. Stavební úpravy související s vybudováním bezbariérových prvků v rámci prostor školy umožní stávajícím i budoucím žákům se zdravotním postižením sociální inkluzi.

Cílem projetu je zajistit plnou bezbariérovost prostor školy v rámci hlavní budovy a částí venkovních ploch areálu školy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Investorem je Liberecký kraj a řídícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Šablony pro kvalitní výuku III

Škola je zapojena do projektu “NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE II” č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, zkráceně NAKAP LK II , který je financován z fondů EU.