Praktické informace

Praktické informace

Veškeré informace ohledně maturitních zkoušek a organizační pokyny jsou maturantům dostupné ve zvláštní Google učebně (Maturita 20xx) zřízené za tímto účelem. Zápisový klíč je předán pouze studentům maturitních ročníků a studentům konající náhradní nebo opravnou zkoušku. Pokud z nějakých důvodů maturant ztratí do učebny přístup, obrátí se na vedení školy, které mu přístup poskytne.

Ředitel školy určil nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat těchto zkoušek a dalších podrobností k průběhu maturitní zkoušky v souladu s § 79 školského zákona.. Veškeré tyto informace jsou veřejně dostupné v dokumentu Maturita.

K maturitní zkoušce je nutné se přihlásit v souladu s maturitním kalendářem podáním přihlášky na příslušném formuláři, který je dostupný na webu https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska.

Termíny konání zkoušek jsou dostupné v plánu akcí školy. Studenti konají maturitní zkoušku ze zveřejněných témat.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

 • Funguje jako čipová karta na vstup do školy, přístup do kopírovacího systému, autorizace do jídelny.
 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy.
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky).
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia, licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si platnost průkazu prodlouží.
 • Školní ISIC je levnější! (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok)
  • Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč

Co přináší ISIC?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Slevy a výhody v dopravě: MHD v krajských a okresních městech, sleva na téměř 300 autobusových linkách v ČR.
  V některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu.
 • Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • při cestování – letenky, autobusové a vlakové jízdenky
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

Jak získám kartu ISIC?

Další detaily o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů najdete na webu vydavatele karty https://www.isic.cz/o-nas/pravni-dokumenty/

O průkazy ISIC se na naší škole stará administrativní pracovnice paní Ilona Janušková (januskova@randovka.cz, +420 483 737 611).

Žádost o vydání průkazu podepište (u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a jakkoli doručte spolu s fotografií průkazového formátu uvedené kontaktní osobě do 31. 7. Přípustné je i zaslání oskenované podepsané žádosti emailem na shora uvedenou mailovou adresu. Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu (lze snadno vyfotit běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí) nebo zaslat kvalitní sken papírové průkazové fotky.

Pokud tak učiníte, bude průkaz vydán studentům po zaplacení 290 Kč hotově první školní den.

Sběrné termíny pro nové žádosti

 • žádost odevzdána do 31.7. – karta vydána 1.9.
 • žádost odevzdána do 31.10. – karta vydána do 1.12.
 • žádost odevzdána do 28.2. – karta vydána do 1.4.
 • žádost odevzdána do 30.4. – karta vydána do 1.6.

Pro budoucí studenty 1. ročníků je připraven dopis se shrnutím těchto informací.

Pro rezervaci/odhlášky obědů využijte aplikaci v mobilu s OS Android, nebo web strava.cz.

Jídelna není provozována školou.  Veškeré své dotazy, podněty a stížnosti ke školní jídelně, prosím, směrujte buď přímo na jejího provozovatele nebo na členy stravovací komise (vrajik@seznam.czeva.dutkova@cz.abb.comryzakova@mestojablonec.cz).

Kontaktní údaje:

 • provozovatel: Universal s. r. o.
 • vedoucí školní jídelny: Magdalena Sotonová
 • +420 607 022 491
 • jidelnarandovka@errest.cz
 • číslo jídelny v aplikaci strava.cz: 10481

Informační systém Bakaláři umožňuje žákům a jejich rodičům získat přístup k průběžné klasifikaci, suplování, aktuálnímu rozvrhu a zápisům odučených hodin. Rodičům umožňuje také omlouvat absenci, zobrazit přehled absence žáka a uhradit různé platby za školní akce nebo příspěvek do nadačního fondu školy (platby lze uhradit pouze ve webové verzi; pokud chcete platit přes mobilní aplikaci, je nutné se přepnout do webové verze).

Jeho součástí je i komunikační modul Komens pro oficiální komunikaci školy směrem k rodičům/studentům a obráceně. Jeho hlavní výhodou oproti emailové komunikaci je především to, že sdělení obsahující citlivé osobní údaje jsou chráněna připojením do systému Bakaláři.

Každý uživatel (žák i rodič) si heslo do systému Bakaláři, a to i včetně prvního hesla, může nastavit odkazem „Zapomenuté heslo“ na přihlašovací stránce systému Bakaláři. Stačí zadat e-mail, který byl škole předán v rámci přihlášky ke studiu (nebo později aktualizovaný v osobních údajích žáka).

Je naprosto zásadní, aby rodičovské přístupové údaje nepoužívali žáci. Ti mají své přihlášení. Upozorňujeme na přímou odpovědnost rodičů za případné důsledky způsobené používáním rodičovského připojení žáky.

Do systému lze přistupovat přes webové rozhraní nebo pomocí mobilní aplikace pro telefony s operačním systémem Android a iOS. Některé funkce jsou však dostupné pouze ve webové verzi (např. platební modul).

V případě potíží s Bakaláři kontaktuje správce tohoto informačního systému Jindřicha Pulíčka (pulicek@randovka.cz)

Wi-Fi pro studenty a návštěvy

Ve škole je dostupná wifi síť s SSID freeRANDOVKA. Heslo do této sítě je freefreefree. Síť ze zabezpečena standardem WPA2 a je provozována pouze v pásmu 5 GHz, které musí tvé zařízení podporovat. Pokud tuto síť nevidíš, tak jej nepodporuje.

MyQ – kopírování a tisk

Studenti mohou využít tiskových a kopírovacích služeb dostupných na adrese https://myq.randovka.cz:8090. Pomocí této webové aplikace je možné zadat úlohu k tisku v různých formátech a to i z domova. Každý student si svůj účet vytváří sám zvolením volby Nový účet. Kredit se dobíjí zadáním unikátního kódu kupónu, který si studenti mohou zakoupit na recepci školy. Kopírka se nachází ve studovně.

Více informací k tiskovým a kopírovacím službám naleznete v podrobnější uživatelské příručce.

Hlášení závad a požadavků

Pro nahlášení závady či požadavku využijte formulář,  aby bylo možné vás kontaktovat ohledně řešení požadavku/závady.

Výchovné poradenství

Služby výchovného poradenství zajišťuje Sofia Havlová (havlova@randovka.cz, +420 603 996 040).

Výchovný poradce patří mezi pracovníky nabízející poradenské služby ve škole. Věnuje se podpoře žáků, jejich rodičů a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, sociálními, výchovnými i psychickými problémy.

Zprostředkovává kontakty na další odborníky, připravuje podklady pro pedagogicko-psychologické poradny. Komunikuje s pedagogickým sborem. Výchovný poradce dále zprostředkovává informace o dalších možnostech studia, předává aktuální nabídky žákům a pomáhá jim s administrativou spojenou s přihláškami na vysoké školy.

Bakaláři –známky, rozvrh, suplování a komens pro komunikaci s vyučujícími

eNástěnka – oznámení, nabídky brigád, navigační systém školy

MyQ – správa tisku a kopírování (kopírka je ve studovně)

Google Učebna – elearningový nástroj

Aplikace strava.cz – objednávání obědů

Sháníš učebnice? Chceš prodat staré učebnice? Zkus to na Burze učebnic!

Nevíš Kam po maturitě?

Přejít nahoru