Studijní obory

Studijní obory

4SG

Čtyřleté sportovní gymnázium

intenzivní příprava na VŠ se sportovním zaměřením
skloubení studia a sportu
možnost získat průkaz trenéra 3. třídy
kmenové sporty: atletika, basketbal dívek, biatlon, běžecké lyžování, cyklistika, skicross, tenis a volejbal
seminář pro přípravu na VŠ ve 4. ročníku (3 hodiny)

Učební plán

Čtyřleté všeobecné gymnázium

intenzivní všeobecná příprava na VŠ
volitelně 3. cizí jazyk
profilace ve 3. (dotace 6 hodin) a 4. ročníku (dotace 12 hodin)

Učební plán

4G

8G

Osmileté všeobecné gymnázium

intenzivní a dlouhodobá příprava na VŠ od 2. stupně ZŠ
volitelně 3. cizí jazyk
profilace v 7. (dotace 6 hodin) a 8. ročníku (dotace 12 hodin)

Učební plán