Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou připraveny v souladu s rámcovými vzdělávacími programy (RVP), které se postupně aktualizují dle revizí vydávaných MŠMT. Z tohoto důvodu může být pro jeden obor v platnosti více ŠVP s platností pro danou třídu dle roku zahájení studia.

Kromě učební plánu stanovujícího hodinovou týdenní dotaci předmětů v jednotlivých ročnících studia je nedílnou součástí ŠVP podrobně rozepsané učivo všech předmětů včetně volitelných seminářů.

Osmiletý všeobecný obor

Čtyřletý sportovní obor

Čtyřletý všeobecný obor