Nadační fond školy

Nadační fond školy

Nadační fond Randovka

Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO: 650 81 391
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. 605373643/0300
zapsaný Krajským soudem v Ústí nad Labem

Účelem nadačního fondu jsou následující činnosti:

  1. získávání finančních prostředků pro rozvoj vzdělávání, vědy a sportovních aktivit na škole
  2. podpora sportovních aktivit studentů školy nad rámec povinné výuky ve sportovním gymnáziu
  3. podpora vzdělávací a kulturní mimovyučovací aktivity studentů
  4. ve shodě s dárci pořizovat movité věci potřebné k výuce, příp. sportovní činnosti studentů
  5. poskytování jednorázové podpory sportovním, vzdělávacím a kulturním akcím studentů a zaměstnanců školy

Členové správní rady:

  • Michaela Kubínová, předsedkyně správní rady, email: kubinova@randovka.cz
  • Mgr. Alžběta Svobodná
  • Martina Trdlová