Anglická olympiáda 22/23

Anglická olympiáda 22/23

Anglická olympiáda 22/23

8. února 2023

V každoročním repertoáru soutěží přišla v úterý 7. února řada i na školní kolo anglické olympiády. Tradičně se začalo písemným testem, ze kterého deset nejlepších postoupilo do kola ústního, ve kterém se utkali o ultimátní vítězství, hodnotné ceny a postup do kola krajského.

Písemně-poslechově-čtecí část začala tentokráte v (kvůli technickým komplikacím zhruba) osm hodin v, ve švech praskajících, učebnách M35 a M37. O soutěž byl tradičně obrovský zájem. Po ukončení této dramatické části, kdy se bojovalo o každý bod, neboť výsledky byly opravdu velmi (avšak v rámci soutěže tradičně) těsné, byla desítka postupujících rozlosována do dvojic na část ústní.

Když byly všechny rozhovory dokončeny a prach si sednul, sešla se desítka vyvolených v A29 na vyhlášení výsledků. Na prvním místě se umístil Jirka Podaný, na druhém Honza Pokorný a třetí, již nepostupovou, příčku obsadila Eva Hujerová – všichni ze septimy.

I přes nevýhru mnohých (skoro by se dalo říci všech, neb jediného vítěze ze 67 soutěžících lze jistě odepsat jako statistickou chybu…) všem za odvahu účastnit se a předvedené nádherné výkony moc děkujeme, už teď se těšíme na příští ročník.

Klukům pak držme palce, aby si v krajském kole vedli ještě lépe než zde a důstojně šířili dobré jméno naší školy.

—————————————————————————————————————————

In the annual repertoire of competitions, on Tuesday 7 February it was the turn of the school round of the English competition. Traditionally, it started with a written test, from which the top ten advanced to the oral round, in which they competed for the ultimate victory, valuable prizes and advancement to the regional round.

This time, the written-listening-reading part started at (due to technical complications at about) eight o’clock in the, bursting at the seams, classrooms M35 and M37. The competition was traditionally of great interest. At the end of this dramatic part, where every point was fought for, as the results were indeed extremely close (albeit traditionally for this competition), the ten advancers were drawn into pairs for the oral part.

When all the interviews were completed and the dust had settled, the chosen ten gathered in A29 for the announcement of the results. Jirka Podaný came first, Honza Pokorný second, and Eva Hujerová in third place – all of them from septima.

In spite of the non-victory of many (one could almost say all, as the only winner out of 67 competitors could certainly be written off as a statistical error…) we thank everyone for their courage to participate and for the wonderful performances, we are already looking forward to next year’s competition.

Finally, let’s keep our fingers crossed for the boys to do even better in the regional round than here and to spread the good name of our school with dignity.

Jan Pokorný, V7.A