Jak si již mnozí, kteří navštěvují Randovku pravidelně, všimli, přibyly ve škole na chodbách krabičky se zeleně svítícím kroužkem…

Někteří je mají za důmyslná pozorovací zařízení, jiní za osvětlení v případě požáru. Pravdou však je, že se jedná o přístupové body nově vybudované WiFi sítě, která pokrývá všechny prostory, kde se nachází učebny nebo kabinety.

Bezdrátová síť je realizována v rámci projektu Metoda 2009, jehož je naše škola partnerem a který je spolufinancován státním rozpočtem České republiky a Evropským sociálním fondem. Cílem projektu je navrhnout a ověřit nové metody používání ICT ve výuce. V následujících 3 letech bude škola tvořit a ve výuce ověřovat výukové moduly z různých předmětů s podporou IT. To mimo jiné v praxi znamena, že se naši žáci setkají častěji s výukou pomocí notebooků připojených do internetu. V rámci projektu jich již v současné době škola dostala pro žáky 20.

V souladu s harmonogramem projektu probíhá v těchto dnech příprava spuštění bezdrátové sítě. Po jejím skončení budou všichni zaměstnanci i studenti informováni o způsobu jak se k této síti připojit.