Bez drátů?

Bez drátů?

29. ledna 2010

Jak si již mnozí, kteří navštěvují Randovku pravidelně, všimli, přibyly ve škole na chodbách krabičky se zeleně svítícím kroužkem…

Někteří je mají za důmyslná pozorovací zařízení, jiní za osvětlení v případě požáru. Pravdou však je, že se jedná o přístupové body nově vybudované WiFi sítě, která pokrývá všechny prostory, kde se nachází učebny nebo kabinety.

Bezdrátová síť je realizována v rámci projektu Metoda 2009, jehož je naše škola partnerem a který je spolufinancován státním rozpočtem České republiky a Evropským sociálním fondem. Cílem projektu je navrhnout a ověřit nové metody používání ICT ve výuce. V následujících 3 letech bude škola tvořit a ve výuce ověřovat výukové moduly z různých předmětů s podporou IT. To mimo jiné v praxi znamena, že se naši žáci setkají častěji s výukou pomocí notebooků připojených do internetu. V rámci projektu jich již v současné době škola dostala pro žáky 20.

V souladu s harmonogramem projektu probíhá v těchto dnech příprava spuštění bezdrátové sítě. Po jejím skončení budou všichni zaměstnanci i studenti informováni o způsobu jak se k této síti připojit.