Biologická exkurze sekundy

Biologická exkurze sekundy

7. června 2009

2. června ráno naše třída nastoupila do autobusu a jela na Dolní Černou studnici…

Tam na nás čekala paní Pluhařová, která nás měla provézt po okolí. Společně s paní Müllerovou nám řekla spoustu zajímavých věcí. Viděli jsme celou louku posetou chráněnými prstnatci májovými nebo suchopýry. Po dlouhém stoupání jsme se posadili na kraj lesa a chtěli si dát svačinu. Z našeho zaslouženého odpočinku nás vytrhl starší pán, který les hlídal a ne zrovna příjemným způsobem nás žádal, abychom les opustili. Až na tento jediný problém se výlet vydařil a my jsme zase o něco chytřejší.