Cambridge zkoušky opět na Randovce

Cambridge zkoušky opět na Randovce

Cambridge zkoušky opět na Randovce

22. ledna 2019

V sobotu 19. ledna ráno se sešlo 37 kandidátů na složení mezinárodních jazykových zkoušek u nás na Randovce. Celá akce probíhala pod taktovkou zkouškového centra Akcent s pomocí jazykové školy FAN.

Z 37 studentů (kromě dvou všichni současní Randováci) bylo 33 kandidátů na FCE (jazyková úroveň B2) a 4 stateční dokonce na CAE (úroveň C1). Jednou, i když určitě ne jedinou, motivací pro složení těchto zkoušek je skutečnost, že pokud studenti uspějí, budou si moci certifikátem nahradit školní maturitní zkoušku z angličtiny.

Písemné části zkoušek probíhaly počítačovou formou a studenti prokazovali své schopnosti čtení, praktického užití angličtiny, psaní a poslechu. Po vyčerpávajícím dopoledni následovala ještě ústní část zkoušky, kde studenti ve dvojicích mluvili před komisí složenou z certifikovaných zkoušejících z Akcentu.

I přes náročnost celého zkouškového dne si studenti zachovali pozitivní mysl a dobrou náladu a my pevně věříme, že všichni u zkoušky obstáli.

 

Dana Vokušová