Cesta do hlubin chemie 2019

Cesta do hlubin chemie 2019

Cesta do hlubin chemie 2019

4. listopadu 2019

V úterý 29. 10. 2019 jsme se ve složení Adriana Lochmanová a Laura Pátíková ze 4. A vydaly pod vedením paní učitelky Fröhlichové do Prahy na chemický seminář.

Na Univerzitě Karlově nás hned zkraje přivítali bohatým pohoštěním. Program začal přednáškou o jednotlivých studijních programech na UK. Poté jsme se s příslušnou skupinkou odebraly do počítačové učebny, kde jsme se ve speciálním programu pokoušely vytvořit tvary molekul různých látek. Molekuly, které jsme navrhly, nám byly vytištěny na 3D tiskárně. My jsme si odnesly molekulu indiga a nikotinu. Poté následovalo laboratorní praktikum, kde jsme se přesvědčovaly o polaritě kyseliny acetylsalicylové a paracetamolu pomocí chromatografie. Následovala večeře v menze a poté ještě chemické divadlo. Po skončení chemického divadla, kde nám byly názorně demonstrovány zajímavé chemické pokusy, jsme se vydaly na tramvaj, která nás zavezla na koleje Větrník. Koleje jsou od Albertova, kde se právě nachází chemická fakulta UK, vzdálené asi hodinu. Ráno jsme tedy vstávaly asi v 6 hodin, abychom dorazily včas na dopolední přednášky o uhlíku, elektrické vodivosti, biochemii, a nakonec o periodické tabulce. Další a poslední praktikum se týkalo filtrace roztoku modré skalice a acetonu a vzniku komplexních látek. Výsledkem byly krásně zbarvené krystalky. Tím jsme zakončily dva dny plné chemie a jelo se domů.

Seminář pro nás byl určitě užitečný a dodal nám motivaci k učení chemie. Také jsme se dozvěděly více o chodu vysokých škol a o tom, jak to vlastně funguje na koleji.

Adriana Lochmanová a Laura Pátíková