Cyklisté na silnici

Cyklisté na silnici

27. dubna 2015

S nadcházející sezónou se stupňují rizika pro cyklisty v silničním provozu…

Ve spolupráci s Policií české republiky proběhlo seznámení tréninkové skupiny našich cyklistů a jejich trenérů s pravidly, která pohyb cyklistů po silnici upravují. Ze zkušeností, které nám příslušníci Policie zprostředkovali, vyplývá, že právě cyklisté jsou spolu s chodci nejzranitelnější skupinou účastníků silničního provozu.

Mějme to všichni v příštích týdnech a měsících na paměti, aby pro nás nadcházející cyklistická sezóna znamenala jen radost z pohybu.