Dějepisná soutěž gymnázií

Dějepisná soutěž gymnázií

13. dubna 2016

Opět po roce se devět týmů gymnázií z celého Libereckého kraje sešlo v Liberci, aby změřily síly v Krajském kole Dějepisné soutěže…

Soutěž se konala 6. dubna v budově Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova a letošním zaměřením byla poválečná léta 1945-­1948 v Československu. I přes úspěch loňského týmu se jeho složení výrazně obměnilo. Dvojici nováčků, Dominika Palduse a Hugo Matouška, doplnil dějepisně ostřílený veterán z minulého roku Ondřej Behúl.

Test trvající 75 minut prověřil naše znalosti až na hranu našich možností, jelikož některé otázky byly opravdu pikantní, např. „V jaké knize se vyskytuje postava Silvestra Bolebrucha?”. I přes tyto otázky se náš tým umístil na třetím místě (posledním postupovém) a tudíž postupuje do celostátního kola v Chebu, které se bude konat v listopadu.

Děkujeme panu Žitnému za poskytnutí studijních materiálů a zvláštní poděkování patří panu Behúlovi za bezpečný odvoz na místo činu a zpátky.