Den, kdy jsme navštívili Prahu

Den, kdy jsme navštívili Prahu

Den, kdy jsme navštívili Prahu

21. listopadu 2019

Dne 5. 11. jsme se vydali na exkurzi do Prahy.

Navštívit prostory Pražského hradu, který patří k největším zastavěným hradebním plochám na světě, se nám poštěstilo na začátku listopadu.

Náš výlet začal v zahradách Hradu, kde se konala výstava k výročí Sametové revoluce. Na velkých tabulích uprostřed renezančního belvederu, Letohrádku královny Anny, jsme viděli mnoho zajímavých fotek z listopadových událostí roku 1989.

Poté jsme prošli zahradou a po přejití Prašného mostu se dostali ke Katedrále svatého Víta, kde jsme si v mohutném prostoru gotické katedrály měli možnost prohlédnout mnoho krásných uměleckých děl, mezi nimi zrekonstruované varhany a krásnou kapli sv. Václava, jež se tyčí přímo nad světcovým hrobem. Vzadu, v rohu kaple, nenápadně mrkaly malé dveře vedoucí ke korunovačním klenotům, k nimž ovšem nemáme ani jeden ze sedmi klíčů potřebných k otevření.

Následně nám bylo umožněno nahlédnout do starého královského paláce, v němž jsme se prošli Vladislavským sálem, zavítali jsme i do zdejšího prostoru sněmovny. 

Poté jsme navštívili románský kostelík sv. Jiří, který byl součástí prvního ženského kláštera v Čechách.

Po projití Zlaté uličky a návštěvě Daliborky jsme opustili Hrad a vyrazili směrem k Rudolfinu. V této galerii jsme měli možnost zhlédnout expozici Papírová věž, jejímž autorem je Daniel Pitín. Výstava se nám líbila, ale protože jsme po výletu měli hlad, zamířili jsme svižným krokem do Palladia, ve kterém jsme se konečně naobědvali.

Pak již směřovala naše celá výprava zpátky do našeho rodného Pojizeří.

 

Karin Moníková, Jindřiška Hólová V4. A