Dne 28.4.2010 naše škola uspořádala „Den moderní fyziky“. Naší školu navštívil Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.,

který měl tři přednášky. Téma přednášek – k základům biofyziky, konstrukce a let raketoplánu a vysokoteplotní supravodivost.