Den moderní fyziky

Den moderní fyziky

30. dubna 2010

Dne 28.4.2010 naše škola uspořádala „Den moderní fyziky“. Naší školu navštívil Doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., Ph.D.,

který měl tři přednášky. Téma přednášek – k základům biofyziky, konstrukce a let raketoplánu a vysokoteplotní supravodivost.