Den otevřených dveří pro budoucí sportovce

Den otevřených dveří pro budoucí sportovce

8. listopadu 2008

V pátek 7.11. 2008 se konal v budově školy den otevřených dveří pro uchazeče o obor Gymnázium se sportovní přípravou..

Ti totiž v letošním šklním roce budou poprvé skládat přijímací zkoušky v režimu oboru s talentovou zkouškou. To mimo jiné znamená, že přihlášky ke vzdělávání je třeba odevzdat nejpozději do 30. listopadu 2008. Proto se dveře naší školy pro tyto zájemce otevřely již v takto nezvyklém termínu. Setkání se zúčastnila osmnáctka uchazečů se svými rodiči. Pro ně byl připraven program ve skupinách, během kterého byli všichni seznámeni s novými pravidly přijímacího řízení, prohlédli si školu a setkali se s trenéry jednotlivých kmenových sportů.