Den otevřených dveří pro sportovní gymnázium

Den otevřených dveří pro sportovní gymnázium

4. listopadu 2016

V pátečním podvečeru se zaplnila škola potenciálními uchazeči o sportovní studium na naší škole…

V pátek 4.11.2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří pro uchazeče o obor Gymnázium se sportovní přípravou. Dorazilo postupně více jak 40 žáků 9.tříd se svými rodiči, kteří si chtěli vyslechnout z úst ředitele školy co nejvíce informací, které souvisejí se studiem v uvedeném oboru.

Postupně byli seznámeni s možností výběru naší školy nejenom proto, že mohou pokračovat a zdokonalovat se ve svém zvoleném sportu, ale i proto, že naše gymnázium by pro ně mělo být mezičlánkem pro jejich další případné studium na některé vysoké škole.

Nedílnou součástí večera byly konzultace s trenéry příslušných sportů, informace o charakteru sportovní přípravy, prohlídka školy, sportovního i rehabilitačního zázemí a v neposlední řadě i informace o kritériích samotného přijímacího řízení.

Věříme, že s většinou těchto „deváťáků“ se uvidíme i v lavicích naší školy při zahájení školního roku 2017/18 již v pozici „středoškoláků“.