Den otevřených dveří pro studium se sportovní přípravou

Den otevřených dveří pro studium se sportovní přípravou

5. listopadu 2012

Páteční podvečer 2. listopadu 2012 patřil na Randovce našim budoucím sportovcům…

Škola totiž otevřela své dveře uchazečům o obor Gymnázium se sportovní přípravou. Cílem této akce bylo nejen ukázat potenciálním zájemcům školu samotnou, ale také je seznámit se studijním i sportovním programem, který škola nabízí po celou dobu čtyřletého studia.

Školu navštívilo přes 20 uchazečů a zhruba stejný počet rodičů, kteří si nejprve na úvod vyslechli od ředitele školy informace o časovém harmonogramu celého přijímacího řízení a po té absolvovali rozhovory s trenéry jednotlivých kmenových sportů. Po informaci o kritériích přijímacího řízení včetně sportovní i vědomostní části následovala společná prohlídka školy, ve které byly k vidění nejen učební prostory, ale také sportovní a rehabilitační zařízení.