Páteční podvečer 2. listopadu 2012 patřil na Randovce našim budoucím sportovcům…

Škola totiž otevřela své dveře uchazečům o obor Gymnázium se sportovní přípravou. Cílem této akce bylo nejen ukázat potenciálním zájemcům školu samotnou, ale také je seznámit se studijním i sportovním programem, který škola nabízí po celou dobu čtyřletého studia.

Školu navštívilo přes 20 uchazečů a zhruba stejný počet rodičů, kteří si nejprve na úvod vyslechli od ředitele školy informace o časovém harmonogramu celého přijímacího řízení a po té absolvovali rozhovory s trenéry jednotlivých kmenových sportů. Po informaci o kritériích přijímacího řízení včetně sportovní i vědomostní části následovala společná prohlídka školy, ve které byly k vidění nejen učební prostory, ale také sportovní a rehabilitační zařízení.