Den otevřených dveří pro žáky 5. tříd ZŠ

Den otevřených dveří pro žáky 5. tříd ZŠ

7. ledna 2010

Středeční podvečer patřil na našem gymnáziu budoucím uchazečům o studium z 5. tříd ZŠ…

V jídelně školy se ve středu 6. ledna v 17 hodin sešlo 76 „páťáků“, aby zjistili co možná nejvíce informací o možnostech studia v osmiletém gymnáziu. Pomoci jim v tom měl jednak bohatý interaktivní program na sedmi pracovištích, ale i doprovod jejich kamarádů – žáků naší současné primy, kteří přechod na víceleté gymnázium nedávno prožívali. Po společné půlhodině v jídelně školy se žáci rozloučili se svými rodiči a vydali se na „průzkum“ školy. Rodiče se mezi tím věnovali besedě s vedením gymnázia na téma jeho vzdělávací nabídky, kurikulární reformy, legislativních změn v přijímacím řízení či kritérií nadcházejících přijímacích zkoušek. Po dvou hodinách se obě skupiny – žáci i rodiče – opět setkaly v jídelně školy. Věříme, že večer strávený u nás na Randovce pomohl všem zúčastněným v rozhodování o dalším studijním směřování.