Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd ZŠ

Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd ZŠ

10. ledna 2013

Ve středu 9. ledna 2013 otevřela Randovka své dveře současným „deváťákům“ – budoucím uchazečům o gymnaziální studia…

V 17:00 se jich v jídelně školy sešla asi padesátka. Po krátkém úvodu se návštěvníci rozdělili do skupin a v doprovodu žáků prvního ročníku, kteří přesně před rokem seděli na jejich místech, se vydali poznávat naši školu. Navštívili celkem šest pracovišť – angličtinu, biologii, fyziku, chemii, informatiku a výtvarnou výchovu. Všude byl pro žáky připraven program, do kterého se mohli sami zapojit.

Skupinka asi čtyřiceti rodičů mezi tím pronikala do tajů nadcházejícího přijímacího řízení během besedy s ředitelem školy. I je pak čekala krátká prohlídka školních prostor.

Po 19.hodině se všichni rozcházeli. Snad s pocitem, že o Randovce vědí zase o něco víc.