Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd ZŠ

Den otevřených dveří pro žáky 9. tříd ZŠ

7. ledna 2016

V tradičním lednovém termínu se na Randovce sešli budoucí uchazeči o studium z řád letošních deváťáků…

Den otevřených dveří začal v 17 hodin a přišlo na něj více než 60 uchazečů a přibližně stejný počet jejich rodičů. V průběhu dvouhodinového programu si uchazeči prohlédli školu a aktivně se zapojili do ukázek výuky na 6 stanovištích. Jejich rodiče pronikali ve stejnou dobu do legislativních principů přijímacího řízení a byli podrobně seznámeni s jeho kritérii pro rok 2016.

Další akcí pro uchazeče pro studium bude seminář „Jak nezkazit přijímačky“, který se ve škole uskuteční 23. února 2016 od 17 hodin. Jeho cílem bude podrobné seznámení se s formou a obsahem testů SCIO, které budou muset v přijímacím řízení uchazeči zvládnout. Srdečně zveme žáky i rodiče.