Design ve jméně Randovky

Design ve jméně Randovky

22. dubna 2014

V hodinách Estetické výtvarné výchovy jsme si zahráli na designéry interiérů, a to sice těch školních…

V průběhu několika dvouhodinovek Estetické výtvarné výchovy si naše třída V5.A vyzkoušela, jak probíhá práce návrháře interiéru a to tak, že jsme se pokusili vytvořit koncepty na zlepšení vybraných prostor školy, určených zejména k odpočinku nebo studiu o přestávkách apod. O něco podobného se již před námi pokusila třída V6.A, jejíž práce jsou již nějaký čas ke shlédnutí ve vestibulu školy. Zjistili jsme, že práce to není vůbec jednoduchá, protože jsme museli myslet jednak na to, aby náš návrh hezky vypadal a dokázal něčím zaujmout, jednak na to, aby odpovídal rozměrům vybraného prostoru (toho jsme docílili pomocí mnohačetných měření přímo na místě a předběžného plánování, kdy jsme si museli zvolit měřítko v rozmezí 1:10 až 1:15 a všechny rozměry, včetně rozměrů námi navrhnutých objektů na něj přepočítat) a také aby nic nestálo v cestě jeho zrealizování, to znamená, že jsme museli brát ohledy například i na nepřemístitelné objekty, jako jsou topení, rozvodné skříně, či hasící přístroje. Samozřejmě jsme se měli pokusit i zachovat stávající podobu budovy, to znamená nebourat okna, nebo podpůrné sloupy. (I když to se někdy nepodařilo zcela dodržet :) ) Využívali jsme mnoha různých materiálů, hlavní slovo měl papír, kromě něj se v modelech objevila i látka, dráty, polystyren a mnoho dalších. Samozřejmě nechyběla ani hromada lepidla a lepící pásky. Práce se docela protáhla a ačkoliv jsme na ní strávili bezmála dva měsíce, ne všichni dokázali dotáhnout vše do dokonalosti. Někteří dokonce museli po neúspěchu znovu začít úplně od začátku. Přesto jsme nakonec dokázali vytvořit zajímavou a různorodou sbírku návrhů, od origami koutku, přes různé koncepty variabilního nábytku až po stylový free WiFi koutek s umělým trávníkem, který by se od počátku doby temna, zapříčiněné znepřístupněním školní bezdrátové sítě studentům, jistě jevil mnoha lidem, jako spása. Naneštěstí navrhnout něco takového je jedna věc, ale realizace a vlastní provoz je věc druhá…

Projekt to byl velice zábavný a zajímavý. Nemohli jsme sice počítat s tím, že by některý z návrhů někdy dostal reálnou podobu, ale kdo ví, třeba jednou… :)