Dožínkové slavnosti Saska

Dožínkové slavnosti Saska

21. září 2009

a mezinárodní setkání mládeže s nimi spojené..

Ve středu po páté vyučovací hodině jsme se, jako skupinka nadšenců pro německý jazyk a kulturu, sešli před vlakovým nádražím pod vedením profesorky Kabelové. Následovala čtyřhodinová cesta vlakem a před námi se rozlehla malebná vesnička Demitz-Tumitz a samozřejmě následovalo vřelé přivítání od domorodců.
Po krátkém ubytovaní v pěkně zařízeném internátě jsme byli seznámeni, že je tu s námi ještě polská skupina studentů, o zhruba stejném počtu jako my. Náš průvodce Martin nás všechny přivítal ve společenské místnosti a potom se všichni, cestou tak znaveni, odebrali na pokoje, kde jsme se věnovali spíše společenským hrám a pak šupky do postýlek.

Čtvrtek byl už od rána nabytý, protože první zastávka naší cesty byla výrobna plastových nádob a zahradních čističek, následovala ekofarma, která se skládala z kravína, sýrárny a elektrárny na bioplyn. Třetí
zastávka byla volně přístupná výstava dřevěných soch, kde se mezi autory objevili i čeští umělci. Závěr dne byl ve strašidelném mlýně patřícím Lužickým srbům, o kterém byl natočen i film.
Ondřej Mottl

Pátek
Po vydatné snídani již před ubytovnou čekal náš autobus, jenž nás odvezl do nedaleké Bischofswerdy, kde nás čekalo uvítání se starostou. Poté jsme pokračovali do výrobny zemědělských strojů, kde nás jako první oslovily traktory všech velikostí od těch běžných až po ty obrovské s průměry kol většími než jsme my sami. Přes protesty především kluků jsme odešli dál, abychom mohli shlédnout stručnou prezentaci o firmě Agram Landtechnikvertriebs GmbH, po skončení jsme se vrátili zpět do garáží, tentokrát ke kombajnům, do kterých nám bylo povoleno se také podívat. Dále jsme přejeli do kláštera St. Marienstern, kde jsme měli čas na prohlídku dvora a poté proběhla společná procházka zahradami provázena s ochutnávkou bylinek. Následoval přejezd do Bautzenu a návštěva Muzea hořčice spojená s ochutnávkou všemožných druhů od česnekové až po borůvkovou. Rozchod po Bautzenu využil každý jinak, někteří se prošli po krásných starobylých hradbách, jiní naopak zašli do nákupního centra.
Po večeři na ubytovně jsme znovu jeli do Bischofswerdy na oficiální zahájení Dožínkových slavností, kde jsme vyslechli slavnostní proslovy starosty obce či Saského ministra zemědělství spojené s průvodem účinkujících v krojích. Dechová skupina lužických srbů poté zahrála několik nám již z tanečních známých hitů, takže jsme byli první na parketě při polce. Večer byl pro nás zdařilou zábavou, ostatně jako celý pobyt v Německu.
Zuzana Janegová

V sobotu jsme vyrazili do Bischofswerdy, města, kde se konaly dožínkové slavnosti. První navštívené místo byl evangelický kostel a jeho věž, ze které byl opravdu krásný výhled. Poté jsme prošli spoustu stánků, kde jsme viděli tradiční německé výrobky, park se zvířaty, výstavu starých traktorů a dalších zajímavostí spojených se zemědělstvím. Zabavil nás i “dětský koutek“, kde jsme vyzkoušeli všechny sportovní aktivity a hlavně velkým lákadlem byly i stánky s pochutinami, kterým samozřejmě nešlo odolat. Večer jsme strávili posloucháním německé kapely a tancováním, ve kterém jsme měli velký úspěch.
V neděli nás čekal jen návrat domů, který nám lehce znepříjemnilo zhoršení počasí.
Tereza Rabasová

Děkujeme organizátorům a našim průvodcům za jejich pohostinnost. Všem studentům doporučujeme účast, procvičíte si nejen cizí jazyky, ale získáte i nezapomenutelné kulturní zážitky a praktické poznání kraje našich sousedů.