Ekoexkurze V4.A na Rádle

Ekoexkurze V4.A na Rádle

19. května 2010

Dne 18. května se naše třída V4.A sešla na autobusové zastávce v Kamenné, aby vyrazila na již dlouho očekávaný a slibovaný biologicko-chemicky naučný výlet na Rádlo a blízké okolí..

Až na pár výjimek jsme se zde sešli všichni a v čele s pany profesory Janderou a Hanákem jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl na zastávku ,,Rádlo – odbočka“.

Cesta nám rychle utekla a po výstupu z autobusu nás přivítal nepřívětivý chlad, na který jsme ale byli všichni dle pečlivě připraveného manuálu připraveni.

Hned na začátku nás oba profesoři seznámili s plánem exkurze a rozdali nám několik pracovních listů, do kterých jsme později zaškrtávali například objevené brouky nebo vlepovali rostliny.

Vydali jsme se lesním terénem po vyznačené trase. Překážkami nám byly kmeny spadlých stromů, terénní nerovnosti i močály a kaluže, ale jako správná třída tělocvikáře jsme vše zdárně přeskákali nebo přelezli, ti odvážnější z nás si nebrali servítky a hrdinně obětovali své pohorky při průchodu bahnem.

Na cestě nás čekalo hned několik úkolů – od těch biologických (již zmíněné hledání brouků a rostlin) až po tělocvičné (hod dřevěným ,,diskem“ do dáli).

Po příchodu na Rádlo jsme po pohodlné asfaltové cestě došli až k místnímu hřišti, kde na nás čekal odborník – mykolog. Po vydatné svačince, kterou představoval špekáček opečený na ohni (někteří spolužáci zvolili variantu opečeného jablka nebo pečiva), jsme se rozdělili do tří skupin.

První začala s prací u pana Jandery – doděláváním jednoduchého herbáře. Další část fotila na rádelské louce nádherné prstnatce májové, které byly zrovna v plném květu, nebo masožravé rosnatky. Další skupina se věnovala houbám – pozvaný odborník o nich velice poutavě vyprávěl, dozvěděli jsme se například, že různé houby, které vidíme běžně v lese ve velkých trsech a považujeme je za jedovaté, jsou někdy velice dobrou pochutinou.

Po splnění všech úkolů na hřišti jsme se vydali pěknou procházkou směr Jablonec přes Srnčí důl.

Myslím, že exkurze se všem velmi líbila a rádi se na podobnou znovu vypravíme.