English Camp Volume 1/2022

English Camp Volume 1/2022

English Camp Volume 1/2022

16. června 2022

V pondělí jsme se sešli v naší kmenové učebně v 8:30. Nejdříve jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jednu skupinu měl na starost pan učitel Letham a druhou skupinu pan učitel Smith. První hodinu jsme každý řekli něco o sobě a pak jsme se ve skupinách prohodili. Po úvodní “dvouhodinovce” ve škole jsme se rozdělili na 4 skupiny a vyrazili do centra Jablonce na Treasure Hunt. Každá skupina dostala trochu jiné otázky a naším úkolem bylo najít odpovědi a splnit ještě některé úkoly. Naše skupina sice neodpověděla na všechny otázky, ale i tak jsme si to, myslím, užili. V úterý jsme se sešli opět v 8:30. Tento den jsme strávili celý ve škole. Byli jsme rozděleni do 5 skupin a každá skupina představovala jeden stát (Velká Británie, USA, Čína, Rusko a Francie). Každý stát měl nepřátelské státy, se kterými musel podepsat “smlouvu o přátelství”. Každá skupina měla dostatek některých surovin, ale také seznam surovin, které je potřeba pořídit. Všechny skupiny měly na začátku stejný finanční obnos, a to 700 amerických dolarů. Potřebné suroviny získaly jednotlivé státy vyjednáváním mezi sebou. Tuto hru jsme všichni úspěšně odehráli a všem státům se podařilo sehnat potřebné suroviny. Poslední den, středa. Ráno jsme se ve škole rozdělili na dvě skupiny, jedna skupina s panem učitelem Lethamem zůstala uvnitř a druhá skupina šla s panem učitelem Smithem k přehradě. Uvnitř jsme si zahráli kvíz věnovaný jídlu a následně dostala každá skupina různé suroviny, ze kterých musela vytvořit recept na jídlo. Pak následovala přestávka. Po přestávce jsme se ve skupinách prohodili. Naše skupina šla ven k přehradě. U přehrady jsme se rozdělili do trojic a každá trojice si měla vymyslet buď lež, nebo pravdu, kterou následně odvyprávěla ostatním, a ti měli hádat, zda je to pravda nebo lež. Pak jsme obešli celou přehradu a zastavili se naproti městské hale a zahráli si slovní fotbal. Myslím, že jsme si všichni kurz užili, někteří by v něm rádi pokračovali i ve zbytku týdne.

Napsal: Šimon Petrák, V4.A

Jak akci okomentovali spolužáci?

So enjoyed the fun time that we spent together… It was very helpful for our English speech skills. Very entertaining plus I got to enjoy a lot of JBC nature So much fun and I also learned something.? My English has improved a lot and I am glad about that.? The best idea of this school so far, quite enjoyable, especially the buzzer game.? I had a good time with my friends and it was way better than the normal school schedule. ??? I really enjoyed every moment at camp and we visited a lot of interesting places in Jablonec.