Estetický kurz 2018

Estetický kurz 2018

Estetický kurz 2018

2. června 2018

Tématem spojujícím aktivity letošního estetického kurzu pro V6.A a 2.A byla fráze “Vzhůru, vzhůru k výškám!”. Během několika dní se studenti velmi dobře zhostili aktivit spojených s tématem, a to v seminářích i během své práce na krátkých animacích. Věnovali se fotografii s úkolem vyjádřit autoportrét a street fotografii, na níž se měla několikrát zopakovat jedna barva.

Pětidenní estetické soustředění jsme prožili, již takříkajíc tradičně, v krásném prostředí údolí řeky Říčky, jež se nachází nedaleko Ochozu u Brna. Tato oblast je na okraji krasové oblasti a má spoustu krásných zákoutí. I samotný mlýn je objekt se zajímavou historií, o níž jsme se mnoho dozvěděli při přednášce od zanícených správců objektu.

Naši studenti z 2.A a V6.A projeli hned během úvodního dne velkou část republiky. První zastávkou byla Kutná Hora, nádherné město plné památek chráněných UNESCO, navíc jde o město, jehož minulost se pevně váže s historií naší země, což si účastníci zájezdu mohli uvědomit v místech Vlašského dvora, kde se razily české stříbrné mince. Studenti si zahráli na průvodce a pohovořili o jednotlivých památkách, např. středověké kašně, Kamenném domu či morovém sloupu. Navštívili jsme i interiér chrámu sv.Barbory.

Během cesty Vysočinou jsme se zastavili na poutním místě Zelená hora u Žďáru nad Sázavou, kde nám promluvila o historii místa a jeho slavném architektu Janu Santini Aichelovi výborná průvodkyně, patriotka zdejšího místa.

Večer jsme pak již trávili na Kaprálově mlýně. Přednáškou věnovanou fotografii se představili mladí fotografové Hiep a Oliver, studenti z fakulty vizuální komunikace v Praze, kteří během týdne fotografii i vyučovali

Úterní den byl věnován seminářům a práci na fotografii,  či přípravě animací. Večer nám byla představena historie mlýna a nově instalované technologie, které z mlýna dělají zajímavou ekologicky pasivní stavbu.

Středa pak byla věnována výletu do Vídně. Začala brzkým vstáváním a následně pokračovala ve Vídni prohlídkou expozice moderního malířství v Belvedéru, procházkou městem kolem historicky zajímavých architektonických památek, německým jazykovým cvičením v místě trhu před vídeňskou radnicí a následným přesunem k Dunaji. Zde nás vyzvedl šikovný řidič Koudelka a mohli jsme se ve večerních hodinách opět vrátit na mlýn a věnovat se práci na animacích.

Čtvrteční ráno nás trochu zaskočilo deštivými provazy snášejícími se z oblohy, jako by někdo chtěl nebe a zemi propojit (nevím zda šlo o splnění tématu kurzu, nebo nebeský žertík k jeho popření). Pak se ovšem ukázalo, že jde o zkoušku vytrvalosti našich žáků, kteří i přes nepřízeň počasí absolvovali po skupinách a s doprovodem speleologa návštěvu zdejší jeskyně, mnozí si vyzkoušeli  adrenalinový průlez plazivkou až na dno jinak veřejně nenavštěvované jeskyně.

Čtvrteční večer byl rekapitulací několikadenní práce na mlýně, promítali jsme si vzniklé fotografie a animace, hodnotili jsme a rozdali ocenění těm, kterým se práce povedla nejlépe.

Pátek patřil rannímu úklidu a balení, čekala nás cesta zpět na sever. I když bylo zase hezky, ukázalo se, že na silnicích mohou nastat překvapení, hlavně semafory v zúžených komunikacích a uzávěry, přesto jsme se podle plánu dostali do krásné Litomyšle, kde (citace paní profesorky Řehořové) bydlel Béďa Lepšímlíko. Navštívili jsme výstavu sochaře Olbrama Zoubka ve sklepení zámku a prohlédli si město.

Do Jablonce jsme dorazili navečer a byli jsme moc rádi, že se náš esteticky zaměřený výlet povedl.

Děkuji všem.

Mgr. Jitka Jungmannová