Estetický kurz 2024

Estetický kurz 2024

Estetický kurz 2024

23. června 2024

Estetický kurz 2024
Ve dnech 5. až 7. června se třídy 2.A a V6.A zúčastnily estetického kurzu.


První den, tedy středu pátého června, jsme strávili v prostorách naší školy, kde pro nás byly připravené workshopy s hudební a výtvarnou náplní. Vyzkoušeli jsme si tvorbu filmové hudby, rytmická cvičení, zachycení konceptuální fotografie či akční umění.


Ve čtvrtek 6. června jsme se už vydali „do terénu“. Navštívili jsme jednu z českých památek na seznamu kulturního dědictví UNESCO, a to město Kutnou Horu. Z Jablonce jsme vyrazili v sedm ráno a okolo deváté jsme dorazili do Sedlce, který byl naší první zastávkou. V Sedlci jsme se podívali do kostela s kostnicí. Dále jsme navštívili katedrálu Nanebevzetí panny Marie, odkud jsme pokračovali do Kutné Hory. Šli jsme do chrámu sv. Barbory, kde nás okouzlila vitrážová okna, strop s neogotickou klenbou a především varhany. Z Barbory jsme se vydali na prohlídku města spojenou i se zaslouženým obědem. Po tom, co jsme se občerstvili, se naše třídy rozdělily na dvě skupiny, na hudebníky a výtvarníky. Studenti, kteří se věnují hudbě zamířili do domu Dačického, kde jsou k vidění všechny české hmotné památky UNESCA. Poté následovala návštěva Vlašského dvora. Tam jsme si poslechli příběh těžby stříbra v Kutné Hoře. Výtvarníci se vydali do galerie Středočeského kraje.


Poslední den estetického kurzu jsme strávili v Praze. Nejdříve jsme se setkali se sólistkou Baletu Národního divadla, seznámili se s baletem samotným a také s denním režimem profesionálních tanečníků. Sami jsme si vyzkoušeli krátký a velmi zjednodušený trénink baletu. Po této, pro nás výjimečné zkušenosti, jsme zamířili do Rudolfina, kde nás opět čekala zajímavá prohlídka. V Rudolfinu jsme se převlékli do elegantního oblečení a pokračovali do Národního divadla. Zakončením celého kurzu bylo baletní představení s názvem „Beyond Vibrations“. Jednalo se o neoklasické až moderní představení a věřím, že se všem velice líbilo. Po konci představení už nás čekala jen noční cesta domů.
Celý estetický kurz jsme si užili, vyzkoušeli jsme si nové věci, poznali nová místa a kulturu celkově.


Markéta Lukášková 2.A