Eudamus

Eudamus

Eudamus

29. března 2023

Ve středu 15. 3. 2023 se naše gymnázium poprvé připojilo k výzvě České hudební společnosti a zúčastnilo se oslav Evropského dne hudební výchovy. V tento den jsme uspořádali vernisáž, která byla příležitostí k řadě hudebních vystoupení a zároveň
k zhlédnutí výtvarných prací s hudební tematikou.

V řadě hodin dalších předmětů žáci nahradili část výuky zpěvem či hrou na hudební nástroje. Zazněly skladby od baroka až po jazz. Žáci primy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty a sexty, ale i prvního a druhého ročníku zazpívali a zahráli společně nejen letošní hymnu Eudamu, ale i klasické, populární a jazzové skladby. Mnohdy se k nim přidali i sami pedagogové. Za doprovodu kytar, klavíru, cajonu a kontrabasu jsme si zanotovali nejznámější písně.

Věřím, že si všichni, včetně pedagogů, atmosféru společného muzicírování užili.
Velké poděkování patří všem zúčastněným a hlavně výtvarnicím, se kterými žáci vytvořili velmi vydařená díla.


J. Řehořová

video Eudamus 2023