Exkurze do Evropského parlamentu

Exkurze do Evropského parlamentu

16. června 2010

Ve dnech 19. a 20. 5. 2010 se čtyři studenti naší školy – M. Beitl, J. Doležal, F. Hušek a J. Viták …

s panem učitelem Mališem zúčastnili exkurze do Evropského parlamentu pořádané europoslancem Edvardem Kožušníkem.

V středečních ranních hodinách vyrazil z Liberce autobus se studenty z různých koutů Libereckého kraje, ke kterým později přibyli ještě studenti z Prahy a Olomouce. Z každé školy byl vyslán tým čítající čtyři studenty a jednoho učitele.

Po úmorných devíti hodinách v autobuse, kde se všichni navzájem seznámili, jsme konečně přijeli do lázeňského města Baden – Baden. Zde jsme po rychlém ubytování a krátké prohlídce centra povečeřeli s naším hostitelem – europoslancem Kožušníkem.

Ve čtvrtek nás jako hlavní bod programu čekala prohlídka budovy EP s přednáškou o jeho chodu a funkcích a krátká diskuze s Edvardem Kožušníkem, po které jsme měli možnost přihlížet právě probíhajícímu plenárnímu zasedání.

Na závěr zájezdu pro naši skupinu pan Mališ připravil tříhodinovou prohlídku Štrasburku, během níž jsme kromě historického centra navštívili i malé obchody s typickými francouzskými výrobky, jako jsou sýry a čokolády.

Poté už nás čekala pouze cesta autobusem zpět do České republiky.

Poděkovat bychom chtěli panu Kožušníkovi za organizaci celé akce a panu Mališovi za to, že si nás pro tento zájezd vybral a za skvělý program, který pro nás ve Štrasburku připravil.