Exkurze do státního zkušebního ústavu

Exkurze do státního zkušebního ústavu

26. ledna 2010

V úterý 26.1.2010 jsme se v rámci výuky fyziky zúčastnili exkurze do státního zkušebního ústavu, který se zabývá testováním kvality výrobků, které chtějí vstoupit na náš trh.

Dozvěděli jsme se mimo jiné i to, že takovýchto normovaných strojírenských zkušebních ústavů je v Evropě zhruba šest a my máme vlastně jeden z nich téměř za barákem.

Areálem nás provázel pan Petr Hájek, který nám ukázal např. testování statických lan na trhacím stroji, stejně tak i zátěžovou stěnu pro testování dynamických vlastností horolezeckých lan, sedáků a karabin. Seznámili jsme se také s automatickými zařízeními, která testují mechanické vlastnosti např. dveří, palet, kočárků, cyklistických kol, tlakových lahví a dalších výrobků.

Odnesli jsme si s sebou vytištěné grafy závislosti charakterizující pevnost a odolnost některých testovaných výrobků jako doplněk k právě probranému učivu fyziky pevných látek.