Exkurze do Ústavu fyziky plazmatu

Exkurze do Ústavu fyziky plazmatu

10. listopadu 2014

V rámci Týdne vědy a techniky se uskutečnila dne 7.11.2014 exkurze do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR…

Celá akce proběhla v rámci projektu TechUp, který je zaměřen na podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji a zúčastnilo se jej 41 studentů třetích a čtvrtých ročníků všech studijních oborů.

Po úvodní přednášce jsme se po jednotlivých skupinách vydali postupně na Tokamak Compass (Oddělení tokamak), na rychlý výboj v kapiláře CAPEX (Oddělení impulsních systémů), na korónový či klouzavý výboj v plynu či kapalině (Oddělení impulsních systémů), na zdroj rázové vlny litotryptor (Oddělení impulsních systémů), na plazmový zplynovač odpadů – Plasgas (Oddělení termického plazmatu), na elektronový mikroskop, rtg analyzátor (Oddělení materiálového inženýrství) a na badatelské centrum PALS (Oddělení laserového plazmatu).

Exkurze byla poměrně časově náročná, takže některé skupiny neabsolvovaly všechna oddělení.