Exkurze v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

Exkurze v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

30. dubna 2010

Dne 21.4.2010 naše škola uspořádala exkurzi do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Úkolem exkurze …

bylo seznámit studenty 3. a 4. ročníků s mezinárodně uznávanými pracovišti laserové a plazmové technologie. Navštívili jsme laserové pracoviště PALS (Praha Asterix Laser System) a tokamakové pracoviště COMPASS (COMPact ASSembly).

Exkurze byla zahájena poutavou přednáškou RNDr. Jan Mlynáře Ph.D. „Můžeme vytvořit Slunce na Zemi?“ Potom se studenti rozdělili na dvě skupiny a jedna si šla prohlédnou tokamak COMPASS a setrvačníkové generátory a druhá šla nejprve na přednášku Ing. Jiří Ullschmieda CSc. „Laser jako alternativa tokamaku“ a následně prohlídku celého systému laseru PALS. Přibližně po jedné hodině se skupiny vyměnily.