Exkurze za uměním do Prahy
Ráno 31. května výtvarkářská část třídy V5.A, pod vedením paní učitelky Beranové, nastoupila do autobusu (jež sdílela s třídou V4.A, s odlišným programem), který je dopravil k jejich první zastávce – Národnímu filmovému muzeu NaFilM v Praze. Společně s průvodkyní si kvintání přiblížili svět filmu, jeho historii, jak vlastně funguje a měli možnost si i nadabovat a naanimovat vlastní díla.
Po zakončení prohlídky kávou se studenti přesunuli do Galerie Rudolfinum, které se proměnilo v architektonickou výstavu Jiřího Příhody s názvem Void. Prošli si „Pouštní bouří“, „Potopou“ nebo také „Těžební věží“.
Poté už následovala pauza na oběd s krátkou procházkou a byl čas se vrátit.
Děkujeme paní učitelce Beranové, že nám tuto exkurzi umožnila, sklidila totiž veliký úspěch.

Ema Šarközi, V5.A