Fandové umění na Albertu Giaccomettim

Fandové umění na Albertu Giaccomettim

Fandové umění na Albertu Giaccomettim

8. listopadu 2019

5.listopadu doplnil výběr zájemců ze sexty, kvinty a druháku autobus kvartánů jedoucích do Prahy. Nakonec výběr tvořilo plných sedmnáct odvážlivců. Jeli na unikátní retrospektivní výstavu Alberta Giaccomettiho. 

Ani po krátkém zasvěcení o hodině EVV netušili, co je přesně čeká. Pro takovouto věkovou skupinu to chtělo trochu odvahy, protože existencionalismus a abstrahování určitě není na jejich denním pořádku. 

Ve dvoraně Veletržního paláce se nás ujala velmi sympatická lektorka a již je aktivně zapojovala do celé výstavy. A tak výtvarní odvážlivci museli pozorovat, popisovat, porovnávat, komentovat a i přemýšlet. 

Když načerpali dostatek inspirace a hlavně byli pohlceni neopakovatelnou atmosférou subtilních postaviček, přišla řada na samostatné tvoření. Pracovní materiál, sádra a drát, byl stejný, jaký měl Giaccommetti  ve své době.

V naprostém soustředění začala vznikat ve výtvarném ateliéru NG originální díla mladých začínajících

a talentovaných “skoro” umělců. 

Po dvou hodinách byli  existenciálně zcela na dně. Hlavní příčinou byl ale hlad, nikoli umění. Rozloučili 

jsme se s paní lektorkou, sedli na tramvaj č. 17 a  za odměnu, že byli studenti tak vnímaví, hodní a dobře reprezentující naši školu, dostali  možnost zhlédnout výstavu Daniela Pitína v galerii Rudolfína. Všichni to přivítali s nadšenou rezignací a ani kručení v břiše je neodradilo od debaty nad obrazy a videoprodukcemi zcela jiného ražení než u Giaccomettiho. Byli velmi pozitivně překvapeni, co vše může umělce napadnout. 

Je napadlo po východu z galerie otevřít Google Maps a co nejrychleji prchat s paní učitelkou

k Palladiu, kde na ně již čekal dlouho očekávaný kus něčeho dobrého, teplého a voňavého.

 

Mgr. Jitka Beranová EVV

 

P.S.:

Při exkurzi jsme dbali na propojení těchto mezipředmětových vztahů:

CJL- popis, mluvní projev

EVH- ticho, jako hudební projev při práci

BIO- anatomie postavy, zásady správného stravování

FRJ – simultánní překlad při promítání videa z dílny A.Giaccomettiho

CHE –  správný postup při míchání sádry

IT – rychlá práce s mobilem při hledání Google Maps

ZEM- velmi rychlá orientace podle mapy v Google Maps

MAT – kupecké počty při placení za konzumaci jídla.

… ehm.