Informační systém Bakaláři umožňuje žákům a jejich rodičům získat přístup k průběžné klasifikaci, suplování, aktuálnímu rozvrhu a zápisům odučených hodin. Rodičům umožňuje také omlouvat absenci, zobrazit přehled absence žáka a uhradit různé platby za školní akce nebo příspěvek do nadačního fondu školy (platby lze uhradit pouze ve webové verzi; pokud chcete platit přes mobilní aplikaci, je nutné se přepnout do webové verze).

Jeho součástí je i komunikační modul Komens pro oficiální komunikaci školy směrem k rodičům/studentům a obráceně. Jeho hlavní výhodou oproti emailové komunikaci je především to, že sdělení obsahující citlivé osobní údaje jsou chráněna připojením do systému Bakaláři.

Každý uživatel (žák i rodič) si heslo do systému Bakaláři, a to i včetně prvního hesla, může nastavit odkazem „Zapomenuté heslo“ na přihlašovací stránce systému Bakaláři. Stačí zadat e-mail, který byl škole předán v rámci přihlášky ke studiu (nebo později aktualizovaný v osobních údajích žáka).

Je naprosto zásadní, aby rodičovské přístupové údaje nepoužívali žáci. Ti mají své přihlášení. Upozorňujeme na přímou odpovědnost rodičů za případné důsledky způsobené používáním rodičovského připojení žáky.

Do systému lze přistupovat přes webové rozhraní nebo pomocí mobilní aplikace pro telefony s operačním systémem Android a iOS. Některé funkce jsou však dostupné pouze ve webové verzi (např. platební modul).

V případě potíží s Bakaláři kontaktuje správce tohoto informačního systému Jindřicha Pulíčka (pulicek@randovka.cz)