Vyplněnou přihlášku ke vzdělávání vydá uchazeči zpravidla základní škola.

Pokud tomu tak není, je možné využít formuláře přihlášek ke vzdělávání platných pro přijímací řízení 2022. Přihlášky lze zaslat doporučeně poštou na adresu školy, nebo zanést osobně na recepci školy každý pracovní den od 8 do 14 hodin.