Web věnovaný Fyzikální olympiádě byl spuštěn. Naleznete jej na https://fo.randovka.cz/.