Hexaedr, kaleidocyklus a sekunda

Hexaedr, kaleidocyklus a sekunda

25. března 2011

Přesně týden měli žáci sekundy na domácí úkol z matematiky…

..vyrobit papírový model krychle neboli hexaedru (šestistěnu). Tato činnost většinu dětí zaujme a vyrobí i jiné mnohostěny. Letos byla úroda mimořádně velká. Zvláště si cením rozšíření sbírky o krásně vybarvené dodekaedry (dvanáctistěny) a ikosaedry (dvacetistěny). Veliká krása! Každý žák měl možnost vyrobit i kaleidocyklus – řetezec čtyřstěnů, který při protáčení nabízí čtyři různé barevné pohledy. Ještě větší krása! Těch mi do sbírky moc nepřibylo, protože žáci si je většinou chtěli nechat. Abych nezůstal pozadu, šel jsem příkladem a vyrobil všech osm těles, která jdou slepit ze čtyř krychlí (krychle na sebe přiléhají celou stěnou). Největší krása! O výtvarné výchově se ještě sekundáni pokusili (pod odborným vedením kolegyně Jitky Beranové) z těles vybudovat egyptské chrámy a pyramidy. Jako stavební materiál se ale mnohostěny příliš neosvědčily.